W szkole

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, tj. uczniów, nauczycieli i rodziców przygotowaliśmy propozycje programów profilaktyczno-edukacyjnych. Istnieje także możliwość indywidualnego przygotowania programu będącego odpowiedzią na potrzeby grupy uczniów/szkoły/placówki.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy (dzieci/młodzież) będą mieli okazję do zapoznania się z problematyką m.in. zaburzeń odżywiania się (otyłość, anoreksja, ortoreksja, bulimia), przemocy rówieśniczej, depresji, uzależnień. Rodzice i nauczyciele będą mieli okazję do przyswojenia rzetelnej wiedzy z powyższych tematów, dzięki której łatwiej będzie im reagować na ewentualne zagrożenia. Dodatkowym atutem oferty, jest propozycja zorganizowania warsztatów integracyjnych, szczególnie istotnych dla budowania współpracy i dobrych relacji w klasie.

Naszym celem jest stawiać nacisk na czynniki chroniące i wzmacniać zasoby uczestników szkoleń i warsztatów.

Treść i forma przekazu każdego programu profilaktycznego jest dopasowana do konkretnej grupy odbiorców, uwzględniając wiek i potrzeby beneficjentów. Czas trwania zajęć dopasowany jest do potrzeb uczestników z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły.

             Naszą ofertę kierujemy do:

 • uczniów klas szkół podstawowych;
 • gimnazjalistów;
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • grup dzieci i nastolatków;
 • kadry pedagogicznej;
 • rodziców.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez 2 doświadczonych trenerów. W przypadku klas powyżej 18 osób, proponujemy podział klasy na 2 grupy (jest to uzależnione od możliwości lokalowych szkoły). 

Pracownia Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży „Perspektywa” współpracuje z Miastem Stołecznym Warszawa od 2015 roku. Do tej pory zajęcia zrealizowano we współpracy z Dzielnicą Wilanów, Mokotów, Śródmieście i Praga Południe.

 

Koszty zajęć realizowanych komercyjnie ustalane są indywidualnie.

Dla uczniów

Przykładowe zajęcia skierowane do uczniów:

 • “Integrujemy się!” - warsztat integracyjny

Wszystkie grupy wiekowe

Tematyka: Zajęcia integracyjne mają na celu scalenie grupy osób, które mają wspólnie coś zrobić, razem czegoś doświadczyć lub pewien czas ze sobą przebywać. Służą rozwojowi grupy. Umożliwiają lepsze poznanie siebie nawzajem, a przez to uczą współpracy, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania w grupie. Mają wpływ na rozwijanie się komunikacji w klasie i wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz rozwój emocjonalno-społeczny.

W klasach szkoły podstawowej zajęcia integracyjne mogą być prowadzone z udziałem wychowawcy.

 

 • „Wybieram” – profilaktyka uzależnień

Dzieci i młodzież (4, 5, 6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak radzenie sobie z presją rówieśniczą, zachowania asertywne, w tym mówienie „nie”, podejmowanie decyzji, konsekwencje eksperymentowania. Celem warsztatu będzie uświadomienie uczestnikom strat związanych z radzeniem sobie z emocjami poprzez środki odurzające lub czynności (granie na komputerze, zakupy, hazard).

 

 •  „Rówieśnicza dobra zmiana” - profilaktyka przemocy rówieśniczej

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi, nauka komunikacji bez przemocy, zachęcanie do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań właściwych dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych ludzi, nauczenie dzieci i młodzieży jak ze sobą żyć w zgodzie, jak dostrzegać, reagować i nie być obojętnym na krzywdę innych. Uczestnicy warsztatu nauczą się jak rozpoznawać przemoc werbalną, fizyczną czy seksualną.

 

 • „Komunikacyjne fundamenty” – profilaktyka zachowań ryzykownych oraz praca nad pewnością siebie

Dzieci i młodzież (4, 5, 6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował takie zagadnienia jak m.in.: radzenie sobie z presją innych osób, zachowania asertywne, w tym mówienie „nie”, podejmowanie decyzji, zdobycie umiejętności komunikacyjnych tj. m.in. komunikat JA, FUO (konkretne narzędzie behawioralne), komunikacja bez przemocy.

Celem warsztatu będzie zwiększenie kompetencji społecznych.

 

 • „Lubię SIEBIE” - profilaktyka zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia itd.)

Dzieci (szkoła podstawowa)

Tematyka: Podczas warsztatu poruszymy tematykę zdrowego odżywiania, zmian zachodzących w sferze fizycznej w okresie dojrzewania, popracujemy nad samoakceptacją i poczuciem własnej wartości, zajmiemy się także tolerancją wobec innych. Porozmawiamy o dojrzewaniu i zmianach jakie ono za sobą niesie.

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają informacje dotyczące istoty, objawów, przyczyn i skutków chorób związanych z zaburzeniami łaknienia takich jak: anoreksja, bulimia czy kompulsywne jedzenie. Poznają zagrożenia jakie niosą ze sobą różne metody kontrolowania masy ciała i podążanie za lansowanym w mediach wzorcem szczupłej sylwetki. Uświadomią sobie istnienie związku pomiędzy poczuciem własnej wartości i poczuciem bezpieczeństwa a rolą jedzenia. Nauczą się także, jak można wzmocnić samoocenę, lepiej komunikować się z rówieśnikami i radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz jak zachować się kiedy zachowanie innych osób związane z jedzeniem jest niepokojące.

 

 • “Stres jest OK” - metody radzenia sobie z napięciem i stresem

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, rozpoznawanie oznak stresu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia oraz zwiększenia świadomości jak zdrowo można odreagować trudne emocje poprzez hobby, sport, aktywne spędzanie wolnego czasu, relaksację.

 

 • „Emocjonalne zamieszanie” - profilaktyka z zakresu zdrowia psychicznego. Rozwój inteligencji emocjonalnej

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się co to są emocje, jaka jest ich rola w życiu i dlaczego są ważne, nauczą się je rozpoznawać u siebie, rówieśników i dorosłych. Nauczą się, jak zdrowo można odreagować trudne emocje. Poznają istotę i wagę relacji z rówieśnikami i dorosłymi w oparciu o przyjaźń i wzajemny szacunek. Uświadomią sobie jak ważna jest komunikacja i jaką rolę pełni w niej otwartość.

 

Nie udało Ci się znaleźć zajęć, których potrzebujesz?

Napisz do nas!

Każda grupa jest inna - dlatego wielokrotnie przygotowywaliśmy zindywidualizowane zajęcia dla klas.

Dla nauczycieli i specjalistów

Przykładowe zajęcia skierowane do rad pedagogicznych:

 • Uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze itd.) i behawioralne (Internet, gry komputerowe, multimedia, jedzenie itd.);
 • Wpływ relacji w klasie na rozwój kompetencji społecznych dziecka;
 • Zaburzenia odżywiania się – anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie i inne;
 • Przemoc rówieśnicza – aspekty psychologiczno-pedagogiczne (zajęcia prowadzone przez psychologów/pedagogów);
 • Przemoc rówieśnicza – aspekty prawne (zajęcia prowadzone przez prawnika i psychologa/pedagoga;
 • Współpraca szkoły z tzw. trudnym rodzicem;
 • Ciekawa godzina wychowawcza i spotkanie z rodzicami;
 • Coaching w pracy z uczniem zdolnym;
 • Jak pracować z uczniem zdolnym aby wspierać jego rozwój społeczny i emocjonalny;
 • Efektywność zespołu = efektywność osobista. Zarządzenie sobą w czasie;
 • Komunikacja poprzez rysunek;
 • Budowanie współpracy w zespole;
 • Zachowania prowokacyjne i agresywne;
 • Seksualność dzieci i młodzieży;
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela.

 

Długość zajęć i liczbę uczestników ustalamy indywidualnie.

Wierzymy, że jedno szkolenie może być początkiem owocnej współpracy. Nasza współpraca ze szkołą nie polega jedynie na przeprowadzeniu szkolenia, ale pozostajemy w stałym kontakcie i gotowości, aby w razie trudności, wspólnie szukać rozwiązań.

Dla rodziców

Przykładowe zajęcia skierowane do rodziców:

 • Uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze itd.) i behawioralne (Internet, gry komputerowe, multimedia, jedzenie itd.);
 • Wpływ relacji w klasie na rozwój kompetencji społecznych dziecka;
 • Zaburzenia odżywiania się;
 • Rozmowa z dzieckiem - czy to taka łatwa sprawa?
 • Konstruktywne motywowanie dziecka;
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o dojrzewaniu i seksualności;
 • Jak pozytywnie motywować swoje dziecko;
 • Komunikacja z nastolatkiem;

 

Realizujemy też spotkania dla rodziców przygotowane pod ich potrzeby. Rozmawiamy o dzieciach i nastolatkach poruszając konkretne przykłady, szukając rozwiązań dopasowanych jak i do dzieci, tak i do tego, na co gotowi są rodzice.

Powered by JS Network Solutions