O mnie

Kim jestem?

Nazywam się Katarzyna Góźdź (Brzoza), jestem pedagogiem, trenerem i terapeutą dzieci i młodzieży. Ukończyłam doradztwo i terapię psychologiczno-pedagogiczną oraz profilaktykę i terapię uzależnień w SGGW w Warszawie. Byłam słuchaczem szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Nieustanie w trakcie nauki...

Rozwijam się doskonaląc warsztat swojej terapeutycznej i trenerskiej pracy. Ukończyłam kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane Szkolenie „Praca z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami” oraz Polsko-angielską Szkołę Trenerów (National Open Collage), dodatkowo ukończyłam szkolenia dotyczące: rozmowy psychologicznej, umiejętności wsparcia psychologicznego, pomocy osobom wykorzystywanym seksualnie, pracy z młodzieżą opartej na zasobach, uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej.

Bardzo ważne jest dla mnie doświadczenie i doświadczanie.

Posiadam doświadczenie w pracy konsultanta telefonu zaufania, trenera umiejętności psychospołecznych i koterapeuty grup terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Stowarzyszeniu „ELEUTERIA”, Stowarzyszeniu KARAN, Studiu Rozwojowym i Fundacji Zobacz… JESTEM. Odbyłam także staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie współpracuję z Fundacją Studio Psychologii Zdrowia i Ośrodkiem NA TAMCE. 

Co robię?

Specjalizuję się w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych skierowanych do różnych grup m.in. z zakresu uzależnień, zaburzeń odżywiania się, przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych oraz w szkoleniach dotyczących rozwoju umiejętności psychospołecznych: komunikacji, asertywności, radzeniu sobie ze stresem.

Prowadzę konsultacje dla rodziców/opiekunów i terapię dzieci i nastolatków chorujących na zaburzenia odżywiania się (anoreksję, bulimię, kompulsywne jedzenie), mających problemy w relacjach rówieśniczych, doznających przemocy itd. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, integrując na jego bazie inne nurty

Zapraszam do kontaktu młodzież, dzieci, które borykają się z  problemami w relacjach rówieśniczych, trudnościami emocjonalnymi, lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania się.

Zapraszam także rodziców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie, niepokoją się o swoje dziecko lub potrzebują po prostu porozmawiać -  nie jest łatwo być rodzicem nastolatka. 

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Przykładowe realizowane przeze mnie projekty we współpracy z innymi podmiotami:

"Wichura komunikacji na Mokotowie" - Dzielnica Mokotów M.St. Warszawy (2017) - Fundacja Studio Psychologii Zdrowia - autor projektu, koordynator i realizator

"Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek"Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2015, 2016, 2017) - Fundacja Studio Psychologii Zdrowia - autor projektu,  koordynator i realizator

"Zaburzenia odżywiania" - profilaktyka, wsparcie i terapia - Fundacja Studio Psychologii Zdrowia (środki z 1%) - koordynator i realizator

"Świadome wychowanie - o porozumieniu bez przemocy"Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2016) - Fundacja Studio Psychologii Zdrowia - koordynator i realizator

"Depresja w spódnicy"Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2015) FZJ - koordynator i realizator

"Zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia) – objawy, powikłania, leczenie"Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2014) FZJ - koordynator i realizator

"Anoreksja, bulimia, uzależnienia – jak sobie radzić będąc rodzicem?”Dzielnica Wola M.St. Warszawy (2014) FZJ - koordynator i realizator

"Moja mała złośnica, mój niegrzeczny synek"Dzielnica Wilanów M.St. Warszawy (2014) FZJ - koordynator i realizator

 

Powered by JS Network Solutions